ORL

Ambulance ORL Tuzarová s.r.o. zajišťuje ve spolupráci s ostatními oddělení mi – zejména RTG, Biochemickou a Mikrobiologickou laboratoří diagnostiku a léčení v oblasti uší, nosu a krku. Ordinace je zařízena nejmodernější vyšetřovací optikou nosní a laryngoskopem, ušním mikroskopem. V komplikovaných případech spolupracujeme s odd. na Bulovce, FN Vinohrady a Motol, VFN Praha 2, U Nemocnice 2, případně odd. ORL nemocnice v Mladé Boleslavi a v Kladně.
Nabízíme také audiometrické vyšetření sluchu v tiché audiokabině, a preventivní prohlídky pro zaměstnance v hlučném prostředí i vyšetření sluchu na rizikové sporty.
Nabízíme aplikaci náušnic klasickým způsobem i nastřelením – po telefonickém objednání. Pacienty přijímáme bez objednání, možno i bez doporučení . 

Ordinační hodiny jsou na našich webových stránkách https://www.orltuzarova.cz/  včetně odkazu na možnost nikoliv nutnost objednání se přes aplikaci Návštěva Lékaře. 

MUDr. Irena Tuzarová

Patro: 3
Číslo dveří: 317
Telefon: +420 281 021 258
E-mail: orl@orltuzarova.cz
Web: http://www.orltuzarova.cz/
317