Nefrologická ambulance

Nefrologická ambulance zde působí ve spolupráci polikliniky Bioregena s.r.o. a společnosti Fresenius Medical Care. Je to obor interního lékařství zabývajícího se prevencí a léčbou nemocí ledvin a močových cest, dále vyšetřováním, léčbou a dispenzarizací pacientů. Pacientům se selháním ledvinných funkcí slouží dialyzační střediska společnosti Fresenius Medical Care.

Nefrologie

Patro: přízemí
Číslo dveří: 111

Prim. MUDr. Petra Ronová

informace a aktuální ordinační hodiny na stránkách společnosti : www.nephrocare.cz

Patro: 1
Telefon: +420 284 680 998 , 731 607 017
111