Logopedie

Soukromá ambulance klinické logopedie poskytuje logopedickou péči - diagnostickou, konziliární a terapeutickou - pro děti předškolního a školního věku a dospělé všech věkových skupin.

Specializujeme se především na:

  • nápravu všech poruch výslovnosti u mladších i starších dětí a dospělých
  • terapii koktavosti a breptavosti
  • terapii dysfázie
  • terapii afázie
  • terapii komunikačních obtíží u nemocných s dětskou mozkovou obrnou
  • terapii komunikačních obtíží u nemocných s neurologickými poruchami
  • terapii komunikačních obtíží u dětí s psychomotorickým opožděním
  • myofunkční terapii

Těšíme se na spolupráci.

Péče plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

PhDr. Jana Schaeferová

Patro: 3
Číslo dveří: 300
Telefon: +420 773 186 726, +420 606 494 603, +420 281 021 226

Provozní hodiny

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 16:30

Středa 8:00 – 16:00

Čtvrtek 8:00 - 17:00

Pátek 8:00 – 15:00

Mgr. Kamila Žárská

Patro: 3
Číslo dveří: 300
Telefon: +420 773 186 726, +420 606 494 603, +420 281 021 226

Provozní hodiny

Pondělí 8:00 – 18:00

Úterý 8:00 – 16:30

Středa 8:00 – 16:00

Čtvrtek 8:00 - 17:00

Pátek 8:00 – 15:00

300
300